top of page

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR wordt onder andere toegepast bij trauma en angsten. Bij EMDR ondergaat de client een therapeutische interventie zonder dat het nodig is om daarvoor uitvoerig in gesprek te gaan. Deze vorm van therapie werkt via oogbewegingen, of auditieve (via koptelefoon) of kinestethische (via tikken) stimuli. Via de zintuigen wordt verwerking van de nare beleving of het ongewenste gevoel in gang gezet. De herinneringen aan de gebeurtenis zal vervagen en de emotionele lading neemt af of verdwijnt.

Het is moeilijk te zeggen hoeveel sessies nodig zijn om het gewenste resultaat te behalen. Soms is een sessie voldoende, soms meer. Een sessie duurt inclusief voorgesprek en nagesprek maximaal anderhalf uur.  

 

bottom of page