Biografie

De rode draad in alles wat ik doe is de biografie, je levenslijn.  De wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving dat fascineert me. Oorzaak en gevolg. Het kleurt op vele niveaus namelijk de ontwikkeling van ons als individu en de keuzes die wij maken in ons leven. En daardoor ook wat wij van onszelf doorgeven aan onze kinderen en aan de wereld.

Is jeugd bepalend? In hoeverre zijn wij maakbaar? Maar hoe dan? 

In mijn praktijk zie ik keer op keer hoe heden en verleden verbonden zijn. Ik zie de opluchting en de verbazing als mensen opeens ten diepste begrijpen hoe hun klachten zich verhouden tot wat zich eerder afspeelde in hun leven of juist het gemis aan iets. En dan zijn ze vrij en is verandering mogelijk.

De toegangspoort daartoe is het onderbewustzijn, wat tevens de bron is van creativiteit. 

Als therapeut en coach begeleid ik je met liefde bij het kijken naar je eigen levenslijn en het vinden van overtuigingen die in de weg zitten.

Als onderzoeker verdiep ik me graag in afgeronde levens. Ik zoek de patronen die in dat leven bepalend zijn en de samenhang tussen de persoon en de invloeden van buitenaf. Ik probeer het grote geheel te zien vanuit de details en omgekeerd. Ik zoom in en ik zoom uit. En altijd vanuit de biografie. 

De basis voor alles is taal. 

De beweeglijke, verdiepende verbinder, een poort naar grenzeloze verbeelding en de associatieve opening naar andere bewustzijnslagen.  

Door toevoeging van een extra vleugje muzikaliteit ontstaat poëzie, met die wonderlijke verdichting in betekenis. 

IMG-20191118-WA0079_edited.jpg

Narcissus op de bodem van de zee

 

Narcissus walking by my side,

ziet mij strak aan,

en keurt het goed.

Als ik mijn hoofd afwend,

ontstaat er chaos in het klein gemoed.

Ik werp voorzichtig, in de poel,

liefdevol en heel precies,

een zachte steen,

al is het tegen beter weten in.

Het water rimpelt en vervloeit,

het beeld verdwijnt. De boot is aan

en oevers wijken.

Wij kijken samen

naar de dorre bodem van het meer,

een weerloos kind zit daar,

een lege huls, de schouders schokken.

Het roept mij aan, maar kan zijn eigen stem niet horen.

 

Vera Funke

Oktober 2020

Een klein stukje van mijn biografie...

Na de propedeuse Russische Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam ben ik verder gegaan met Culturele Studies met als specialisatie Publicistiek. De geschiedenis van de Nederlandse uitgeverij werd mijn afstudeeronderwerp.

Ik heb als redacteur voor verschillende muziektijdschriften gewerkt en tot 2000 was ik freelance schrijver in opdracht voor non-fictie boeken.

In 2000 verhuisde ik met het gezin naar Friesland. Vanaf 1996 werkte ik in de psychoanalytisch georiënteerde psychiatrische praktijk van mijn toenmalige echtgenoot, dit heb ik tot 2019 gedaan. Ik had daarnaast een eigen praktijk voor EMDR, Hartfocus en Neurofeedback.

Mijn laatste boek verscheen in juni 2017 bij Uitgeverij Verloren.

 

Op 14 september 2020 werd door de KRO/NCRV een documentaire uitgezonden, “Verstopt” die gemaakt is door Frans Bromet nadat ik hem gewezen had op de bijzondere levensgeschiedenis van een vriend van mij. Ik had een groot aandeel in de film.

 

Inmiddels ben ik weer terug in het westen en woon in Haarlem. In mijn praktijk voor Transformatie Therapie help ik mensen met het oplossen van emotionele, psychische en lichamelijke pijn. Ik volgde de opleiding tot Rapid Transformational Therapist en zet dat in naast EMDR en EFT en de ervaring en kennis die ik in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling heb opgedaan.

Ik heb een dochter en een zoon.

 

Momenteel werk ik aan een boek dat het levensverhaal vertelt van Willem van Oranje (1840-1879, oudste zoon van koning Willem III en koningin Sophie van Württemberg). Ik hou daar lezingen over en publiceer af en toe over aspecten van zijn geschiedenis.