top of page

Iets over Vera...

December 2022
Leven! magazine.

 

Screenshot_20221208-232354_Chrome.jpg

In mijn praktijk zie ik keer op keer hoe heden en verleden verbonden zijn. Ik zie grote opluchting en verbazing als mensen opeens ten diepste begrijpen hoe hun klachten zich verhouden tot wat zich eerder afspeelde in hun leven of juist het gemis aan iets. En dat de manier waarop zij het leven en zichzelf ervaren een interpretatie is, een mogelijkheid naast vele andere mogelijkheden. En dat ze altijd vrij zijn om daar verandering in aan te brengen. 

Die wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving fascineert me. Het kleurt op vele niveaus namelijk de ontwikkeling van ons als individu en de keuzes die wij maken in ons leven. En daardoor ook wat wij van onszelf doorgeven aan onze kinderen en aan de wereld.

Is jeugd bepalend? In hoeverre zijn wij maakbaar? Maar hoe dan? De rode draad in alles wat ik doe is de biografie, de levenslijn. Want daar ligt het begin maar ook de oplossing van onze strubbelingen en innerlijke pijn. 

En daar kan je bijkomen via het onderbewustzijn, dat deel van onze geest waar alle ervaringen liggen opgeslagen en wat de bron is van onze creativiteit. En lichaam en geest zijn één, met taal en zintuigen als communicatiemiddel, zowel intern als naar de buitenwereld toe.

Als therapeut en coach begeleid ik je met liefde bij het zoeken naar de kernmomenten in je eigen levenslijn en het vinden van overtuigingen die in de weg zitten en het oplossen daarvan. Wat dat betreft heb ik zelf ook een lange en intense weg afgelegd.

Vanaf mijn vijftiende jaar beheersten depressies mijn leven, met alle daarbij behorende verlammende overtuigingen over mijzelf. Diverse therapievormen gaven me inzicht, ik volgde verschillende intensieve therapeutische programma's, slikte medicijnen, las vele boeken op het gebied van psychologie, ik deed opleidingen binnen het vakgebied en had een eigen praktijk voor EMDR en Neurofeedback. Twintig jaar werken in de psychiatrie betekent dat ik heel veel heb gezien en gehoord. Het betekent ook dat ik nadat ik Snelle Transformatie Therapie had leren kennen en zelf had ondergaan, mijn blokkades van een totaal andere kant kon benaderen en ze eindelijk heel snel kon oplossen. Het licht ging aan, de mist trok op, ik kon genieten en werd een vrij mens. Mijn fascinatie voor de menselijke geest en mijn inzicht en kennis van het menselijk brein en van menselijk gedrag zijn daardoor verder verdiept. De mens is een boeiend en bijzonder wezen, en een gewoontedier. 

Portret Vera kopie 3_edited_edited.jpg

Narcissus op de bodem van de zee

 

Narcissus walking by my side,

ziet mij strak aan,

en keurt het goed.

Als ik mijn hoofd afwend,

ontstaat er chaos in het klein gemoed.

Ik werp voorzichtig, in de poel,

liefdevol en heel precies,

een zachte steen,

al is het tegen beter weten in.

Het water rimpelt en vervloeit,

het beeld verdwijnt. De boot is aan

en oevers wijken.

Wij kijken samen

naar de dorre bodem van het meer,

een weerloos kind zit daar,

een lege huls, de schouders schokken.

Het roept mij aan, maar kan zijn eigen stem niet horen.

 

Vera Funke

Oktober 2020

... en een klein stukje van mijn levensloop...

Na de propedeuse Russische Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam ben ik verder gegaan met Culturele Studies met als specialisatie Publicistiek. De geschiedenis van de Nederlandse uitgeverij werd mijn afstudeeronderwerp.

Ik heb als redacteur voor verschillende muziektijdschriften gewerkt en tot 2000 als freelance schrijver in opdracht voor non-fictie boeken.

In 2000 verhuisde ik met het gezin naar Friesland en werkte vanaf 1996 in de psychoanalytisch georiënteerde psychiatrische praktijk van mijn toenmalige echtgenoot, dit heb ik tot 2019 gedaan. Ik had daarnaast een eigen praktijk voor EMDR, Hartfocus en Neurofeedback. Ik ben historisch onderzoek blijven doen en blijven schrijven; mijn laatste boek verscheen in juni 2017 bij Uitgeverij Verloren.

 

Op 14 september 2020 werd door de KRO/NCRV een documentaire uitgezonden, “Verstopt” die gemaakt is door Frans Bromet nadat ik hem gewezen had op de bijzondere levensgeschiedenis van een vriend van mij. Ook hierin staat de biografie centraal. 

 

Inmiddels ben ik weer terug in het westen en woon in Haarlem. Ik heb de opleiding tot hypnotherapeut afgerond en mijn praktijk uitgebreid met de bijzonder effectieve hypnotherapie-methode Snelle Transformatie Therapie (STT) / Rapid Transformational Therapy (RTT), Emotional Freedom Technique (EFT) en coaching.  

Als onderzoeker verdiep ik me graag in afgeronde levens. Ik zoek de patronen die in dat leven bepalend zijn en de invloed van gebeurtenissen en mensen. Ik probeer het grote geheel te zien vanuit de details en omgekeerd. Ik zoom in en ik zoom uit. En dat alles probeer ik vast te leggen in boekvorm. Mensen zijn boeiende wezens. 

Ik denk na over de menselijke psyche, analyseer, beschouw en schrijf af en toe een blog.

De basis voor alles is taal. Ik hou van schrijven en spelen met betekenis. 

Taal is een beweeglijke, verdiepende verbinder, een poort naar grenzeloze verbeelding en opening naar andere bewustzijnslagen. Het is de basis van onze vorming en daarmee ook een deel van de oplossing.   

Door toevoeging van een extra vleugje muzikaliteit ontstaat poëzie, met die wonderlijke verdichting in betekenis. 

Anker 1
bottom of page